Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19
Số kí hiệu Số: 23/TB-UBND
Ngày ban hành 31/05/2021 Ngày hiệu lực 31/05/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ LẠC Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19
 Người đang truy cập: 7
 Tổng số truy cập: 2386834