Kỳ lạc là một xã miền núi, nằm phía tây của dãy Hoành sơn, phía nam huyện Kỳ Anh - là một vùng thuộc tổng Vọng Liệu xưa. Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời tạo bước ngoạt lịch sử cho các mạng Việt Nam. Chỉ 3 tháng sau, trên vùng đất truyền thống cách mạng tổng vọng liệu, tại làng Xuân Sơn, chi bộ Thanh Quả tiền thân của Đảng bộ Kỳ Lạc ngày nay được thành lập, Từ đây chi bộ Thanh Quả trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng của nhân dân trong tổng.

Sau cách mạng tháng Tám thành công, tổng vọng liệu gồm 3 xã: Vọng Liễu, Vọng Thượng, Vọng Sơn. Riêng xã vọng liệu gồm 5 làng: Lạc Sơn, Xuân Sơn, Xuân Quán, Mỹ Sơn và Mỹ Lý.  Từ tháng 2/1946 các làng: Lạc Sơn, Xuân Sơn, Xuân Quán được tác thành đơn vị hành chính mới với tên gọi là xã Xuân Lạc. Từ đây, Xuân Lạc trở thành đơn vị hành chính độc lập có bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng. Năm 1954 xã Xuân Lạc đổi tên là xã Kỳ Lạc Sự kiện này mở ra một thời kỳ đổi mới với lịch sử Kỳ Lạc. Trải qua nhiều biến cố, thăng trầm của lịch sử, người từ nhiều miền đất đến đây cùng chung sống, biết thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẩn nhau, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường để chống chọi với sự khắc nhiệt của thiên nhiên, biến vùng đất hoang sơ, rừng rậm, thành những xóm làng trù phú như ngày nay.

(Trích lịch sử Đảng Bộ xã Kỳ Lạc)

Trần Hoàn

 Người đang truy cập: 27
 Tổng số truy cập: 2381055