KẾ HOẠCH Tuyên truyền các nội dung Đề án 06 của Chính phủ
Số kí hiệu Số: 24/KH-UBND
Ngày ban hành 25/08/2022 Ngày hiệu lực 25/08/2022
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành UBND Xã Kỳ Lạc Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: KẾ HOẠCH Tuyên truyền các nội dung Đề án 06 của Chính phủ
 Người đang truy cập: 23
 Tổng số truy cập: 2381124