TT Họ và tên Chức vụ Hộp thư ĐT
1 Phan Hoàng Trường Bí thư Đảng ủy hoangtruongkl@gmail.com
2 Nguyễn Tiến Duệ PBT Đảng ủy Nguyentiendue@gmail.com
3 Nguyễn Thái Toàn Chủ tịch UBND nguyenthaitoankl@gmail.com
4 Lê Văn Thiệu Chủ tịch MTTQ levanthieu1976@gmail.com
5 Nguyễn Thị Hiên PCT UBND hiennguyen.kylac@gmail.com
6 Lê Văn Sơn Trưởng CA levansonkakl@gmail.com
7 Nguyễn Thành Chung Xã đội trưởng
8 Vũ Đang Tịnh VP UBND vudangtinh79@gmail.com
9 Nguyễn Đức Tuyên Địa chính tuyenkylam@gmail.com
10 Đoàn Văn Dũng Địa chính dungkyson1@gmail.com
11 Võ ĐứcLuyện CT HCCB voducluyen1957@gmail.com
12 Nguyễn Thị Toàn CT HPN nguyenthitoanpnkl@gmail.com
13 Nguyễn Thị Ngà CT HND
14 Võ Văn Thanh PCT HCCB vovanthanhkl@gmail.com
15 Nguyễn Văn Đô PCT HND nguyenvando831@gmail.com
16 Nguyễn Thị Mong PCT HPN nguyenmongxhh@gmail.com
17 Võ Trần Hoàn PBT ĐTN tranhoan15kl@gmail.com
18 Phạm Quân Trường Kế toán quantruongkylam@gmail.com
19 Phan Việt Cường Kế Toán phancuong1512@gmail.com
20 Phan Văn Trình Phó CA phancongtrinhkl@gmail.com
21 Bùi Thùy Tiên Phó xã đội tienuyentheu@gmail.com
22 Phạm Thị Trinh VP Đảng ủy ngoisaobenho2511@gmail.com
23 Nguyễn Thị Anh VP UBND anhnguyen14101993@gmail.com
24 Nguyễn Văn Cửu BT Đoàn cuutronht@gmail.com

 Người đang truy cập: 21
 Tổng số truy cập: 2381041