TT Họ và Tện Chức vụ
1 Phan Hoàng Trường Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND
2 Nguyễn Tiến Duệ Phó bí thư Đảng ủy
3 Nguyễn Thái Toàn Chủ tịch UBND
4 Võ Văn Cẩn Phó chủ tich HĐND
5 Nguyễn Thị Hiên Phó chủ tịch UBND
6 Lê Văn Thiệu Chủ tich MTTQ
7 Lê Văn Sơn Trưởng công an xã
8 Nguyễn Thành Chung Xã đội trưởng
9 Võ Đức Luyện Chủ tịch HCCB
10 Nguyễn Thị Ngà Chủ tịch HND
11 Nguyễn Thị Toàn Chủ tịch HLLPN
12 Nguyễn Thái Bình Chủ tịch HNCT
13 Nguyễn Văn Cửu Bí thư ĐTN
14 Vũ Đăng Tịnh Văn phòng UBND
15 Nguyễn Viết Bằng Kế toán
16 Phạm Xuân Trường Kế Toán
17 Phan Việt Cường Kế Toán
18 Bùi Xuân Phong Phó công an
19 Phan Văn Trình Phó công an - Tư pháp
20 Bùi Thùy Tiên PCT MTTQ - Xã đội phó
21 Nguyễn Văn Đô Phó chủ tich HND
22 Nguyễn Thị Mong Phó chủ tich HPN - Kế hoạch hóa gia đình
23 Nguyễn Thị Anh Văn hóa chính sách
24 Võ Thị Hương Văn phòng đảng ủy
25 Lê Văn Kế Ban lâm nghiệp
26 Võ Văn Thanh Phó chủ tịch HCCB
27 Võ Trần Hoàn Phó bí thư ĐTN - Văn hóa thông tin

 Người đang truy cập: 7
 Tổng số truy cập: 2381024