THÔNG BÁOThời gian duyệt báo cáo, nhân sự và Hội nghị bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2023.
Số kí hiệu Số: 06 /TB-UBND
Ngày ban hành 28/02/2021 Ngày hiệu lực 28/02/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành UBND Xã Kỳ Lạc Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: THÔNG BÁOThời gian duyệt báo cáo, nhân sự và Hội nghị bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2023.
 Người đang truy cập: 10
 Tổng số truy cập: 2386821