Thông báo Kế hoạch sơ tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện Kỳ Anh năm 2017
Số kí hiệu 01 -TB/HĐST
Ngày ban hành 27/04/2017 Ngày hiệu lực 27/04/2017
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Hội đồng sơ tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện Kỳ Anh Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Thông báo Kế hoạch sơ tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện Kỳ Anh năm 2017
 Người đang truy cập: 4
 Tổng số truy cập: 2386823