Về phân công phụ trách lĩnh vực văn hóa, thông tin-truyền thanh cơ sở
Số kí hiệu Số 08/TB-UBND
Ngày ban hành 14/03/2021 Ngày hiệu lực 14/03/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành UBND Xã Kỳ Lạc Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Về phân công phụ trách lĩnh vực văn hóa, thông tin-truyền thanh cơ sở
 Người đang truy cập: 3
 Tổng số truy cập: 2386824