Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Kỳ Lạc, nhiệm kỳ 2024-2029
10/04/2024 03:51
   
Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Kỳ Lạc, nhiệm kỳ 2024-2029

       Trong 2 ngày 9,10/4/2024, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Lạc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã , nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự có đồng chí Lưu Quý Kỳ – UVUB KT huyện ủy, thành viên đoàn chỉ đạo huyện tại xã theo quyết định 1543 huyện ủy; Ông Nguyễn Thế Anh – Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện; Ông Nguyễn Tiến Đức – UV TTUB MTTQ huyện;Về phía xã Đồng chí Nguyễn Tiến Duệ - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã, cùng các đồng chí UV BTV Đảng Ủy, UV BCH Đảng ủy, trưởng, phó các Ban, Nghành đoàn thể xã, Ban giám hiệu 2 nhà trường, trạm y tế, Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Lạc, Các công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã đóng trên địa bàn, các ông bà nguyên Chủ tịch UBMTTQ qua các thời kỳ , cùng 80 đại biểu đại hội về tham dự đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 – 2029

       Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã, các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận các thôn không ngừng được củng cố, hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chuyển biến tích cực, hiệu quả ngày càng cao. Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai mạnh mẽ và toàn diện, góp phần quan trọng cùng với các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã nhà đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội. Ủy ban MTTQ xã đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được quan tâm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.


Văn nghệ chào mừng đại hội 

Văn nghệ chào mừng đại hộ

 

Văn nghệ chào mừng đại hội 

 

Ông: Võ Văn Cẩn - Chủ tịch UB MTTQ xã Kỳ Lạc phát biểu khai mạc Đại hội 

       5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển so với đầu nhiệm kỳ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng/người, Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 3,98; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; hình thành nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Năm 2021 được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới; tình hình quốc phòng, an ninh được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sâu rộng.


Ông: Võ Văn Thanh - PCT UB MTTQ xã trình bày báo cáo kết quả nhiềm kỳ 2019 - 2024

       Nhiệm kỳ qua, UB MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động di dời các ngôi mộ, đến nay  mộ đã được di dời, tạo cảnh quan văn minh trong khu dân cư, trên các cánh đồng, nơi sinh hoạt cộng đồng; khu nghĩa trang mộ vô chủ được đầu tư bài bản, trang nghiêm.

 

Đại biểu tham luận tại Đại hội

      Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Phối hợp tốt với Thường trực HĐND xã hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 100%; tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND cấp huyện, xã. Thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các quan điểm, chính sách của Đảng ta trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Ông: Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện phát biểu tại Đại hội

      Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Khát vọng - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ xã Kỳ Lạc nhiệm kỳ 2024 - 2029 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ xã Kỳ Lạc, nhiệm kỳ 2019-2024 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng xã Kỳ Lạc Văn minh, giàu đẹp.

     Phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện tốt các cuộc vận động do các cấp, các ngành và MTTQ phát động, trong đó bao trùm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu đóng góp Quỹ Vì người nghèo năm sau cao hơn năm trước ít nhất 3% chỉ tiêu được giao; quản lý Quỹ đúng mục đích, hiệu quả. 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn được thăm hỏi, động viên mỗi dịp lễ, tết.

Đồng chí Nguyễn Tiến Duệ - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã phát biểu tại Đại hội

      Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch MTTQ huyện và đồng chí Nguyễn Tiến Duệ - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà UB MTTQ xã đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng phong trào mặt trận vững mạnh toàn diện, đóng góp vào mục tiêu chung của Đảng bộ, chính quyền và đáp ứng nguyện vọng nhân dân, đòi hỏi MTTQ xã nhiệm kỳ này phải đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, củng cố tổ chức, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội đã bầu ra 31 đồng chí trong Ban chấp hành UB MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029

 Chia tay các đồng chí không tham gia UV UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2024 -2029

     Tại đại hội, đã bầu ra 31 vị ủy viên Ủy ban MTTQ xã Kỳ Lạc, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Võ Văn Cẩn được bầu làm Chủ tịch UB MTTQ xã Kỳ Lạc và bầu 4 đồng chí vào đoàn đại biểu dự đại hội UB MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024-2029

Khắc Viên - Nguồn: Văn hóa - xã hội
 Người đang truy cập: 34
 Tổng số truy cập: 2381088