quyết định về việc thành lập tổ công tác giải quyết đối với các hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm đất Cao su Hà Tĩnh quản lý và sử dụng trên đất thôn Lạc Thắng
13/01/2024 09:58
   
quyết định về việc thành lập tổ công tác giải quyết đối với các hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm đất Cao su Hà Tĩnh quản lý và sử dụng trên đất thôn Lạc Thắng
quyết định về việc thành lập tổ công tác giải quyết đối với các hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm đất Cao su Hà Tĩnh quản lý và sử dụng trên đất thôn Lạc Thắng
 Tải file đính kèm            
Huy Du - Nguồn: Ban biên tập
 Người đang truy cập: 29
 Tổng số truy cập: 2381162