Công văn V/v Công tác chuẩn bị cho Kế hoạch Kiểm tra, thẩm định kết quả thống kê đất đai năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
22/02/2024 08:14
   
Công văn V/v Công tác chuẩn bị cho Kế hoạch Kiểm tra, thẩm định kết quả thống kê đất đai năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công Văn V/v Công tác chuẩn bị cho Kế hoạch Kiểm tra, thẩm định kết quả thống kê đất đai năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
 Tải file đính kèm            
Huy Du - Nguồn: địa chính nông nghiệp
 Người đang truy cập: 34
 Tổng số truy cập: 2381080