CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại trên cây trồng, vật nuôi vụ Xuân năm 2024
24/01/2024 09:00
   
CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại trên cây trồng, vật nuôi vụ Xuân năm 2024
CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại trên cây trồng, vật nuôi vụ Xuân năm 2024
 Tải file đính kèm            
Huy Sang - Nguồn: địa chính nông nghiệp
 Người đang truy cập: 30
 Tổng số truy cập: 2381168