BÁO CÁO Kết quả phát triển chính quyền số và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
05/12/2023 04:30
   
BÁO CÁO Kết quả phát triển chính quyền số và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
BÁO CÁO Kết quả phát triển chính quyền số và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
 Tải file đính kèm            
Khắc Viên - Nguồn: ban biên tập
 Người đang truy cập: 36
 Tổng số truy cập: 2381101