Thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh tập trung nguồn lực xây dựng KDC NTM kiểu mẫu.
13/07/2022 04:04
   
Thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh tập trung nguồn lực xây dựng KDC NTM kiểu mẫu.
Thực hiện Kế Hoạch đề ra từ đầu năm 2022 thôn đã huy động mọi nguồn lực, nhất là nội lực từ nhân dân để từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiễu mẫu.

 

Bà con nhân dân giúp nhau xây dựng NTM

Trong những ngày qua với  cái nắng gay gắt, khó chịu cộng thêm khí tiết gió Lào nhưng đi đến đâu từ hộ gia đình đến các cung đường của thôn đâu đâu cũng bắt gặp cảnh người dân tham gia xây dựng NTM với tinh thần rất cao.

Bắt tay vào thực hiện các tiêu chí xây dựng KDC NTM kiểu mẫu trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp, một  số hộ dân chưa thực sự vào cuộc. Tuy vậy, Ban cán sự thôn Lạc Trung cùng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Kỳ Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của nhân dân để huy động nội lực từ sức dân. Từ đó nhân dân đã vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết liệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc...

Thường xuyên phát dọn, chỉnh trang các tuyến đường
Bà con thể hiện tinh thần đoàn kết cao trong hoạt động xây dựng NTM
Tận dụng mọi phương tiện, vật dụng, công sức vì môi trường Xanh - Sạch - Đẹp

Nhờ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trong xây dựng NTM của địa phương và sự quan tâm của ban cán sự thôn nên bà con nhân dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trong đó, chú trọng phát triển mạnh chăn nuôi trâu bò, trồng rừng, cải tạo vườn trồng các loại cây ăn quả, tiêu biểu có các hộ như: Ông Võ Báu, bà Lê Thị Thủy, Ông Hoàng Tiến Hợp…

Theo dự kiến trong thời gian tới thôn Lạc Trung sẽ được kiểm tra đánh giá công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu, tin tưởng rằng với sự nỗ lực của ban cán sự thôn, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là đồng thuận, chung sức của nhân dân, thôn Lạc Trung sẽ từng bước hoàn thiệt phấn đấu xây dựng thành công 10/10 tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu.

Ban biên tập

 Người đang truy cập: 28
 Tổng số truy cập: 2381060