KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2024
15/01/2024 10:10
   
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2024
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2024
 Tải file đính kèm            
Khắc Viên - Nguồn: Văn hóa - xã hội
 Người đang truy cập: 29
 Tổng số truy cập: 2381166