HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023
11/10/2023 04:08
   
HỘI NGHỊ  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ngày 10 tháng 10năm 2023.  Đảng bộ xã Kỳ Lạc tổ chức Hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị năm 9 tháng đầu năm và triển khai  nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ xã cùng với các đồng chí Bí thư chi bộ về tham dự hội nghị hôm nay.

Tại Hội nghị sơ kết các đại biểu và đảng viên được nghe đồng chí Lê Văn Thiệu - Phó bí thư Thường trực  Đảng ủy xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Đ/c: Lê Văn Thiệu - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2023

Theo đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của cấp trên trong năm qua Đảng bộ và nhân dân xã nhà tập trung cả hệ thống chính  trị, huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Nhìn chung giữa nhiệm kỳ vừa qua các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều đạt và vượt đề ra.

Tham gia đầy đủ các hội nghị trực tuyến do tỉnh, huyện tổ chức như hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tốt hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã với 08 ý kiến trên 3 lĩnh vực được gửi tới hội nghị.

- Triển khai cho các chi bộ, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, ban ngành đăng ký  xây dựng mô hình dân vận khéo năm 2023 có 30 mô hình: Trong đó: mô hình cấp huyện 03 mô hình; mô hình cấp xã 27 mô hình thuộc các lĩnh vực  xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn hóa xã hội....

Công tác tổ chức xây dựng Đảng Cử 02 quần chúng ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng, tổ chức kết nạp vào Đảng cho 02 đồng chí; cử 05 đồng chí tham gia lớp Đảng viên mới; xây dựng hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho 02 đồng chí, chuyển sinh hoạt Đảng cho 01 đồng chí, hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng cho 05 quần chúng ưu tú; xây dựng hồ sơ xóa tên cho 01 đồng chí;  Có 6 đồng chí tham gia lớp Sơ cấp lý luận chính trị. Tổ chức trao tặng huy hiệu 50,55 tuổi đảng cho 02 đồng chí đợt 19/5.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội Nghị. đồng chí Nguyễn Tiến Duệ Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đạt được trong thời gian qua. đồng thời chỉ ra những tồn tại và hạn chế và đưa ra những giải pháp đẻ khắc phục và hoàn thành trong thời gian tới.

Đ/C: Nguyễn Tiến Duệ - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã kết luận hội nghị

Ban Biên Tập:

 Tải file đính kèm            
 Người đang truy cập: 31
 Tổng số truy cập: 2381170